Zdroje

 
http://oldmaps.geolab.cz/
http://archivnimapy.cuzk.cz/
http://kontaminace.cenia.cz/

 

© 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně - http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR - http://www.env.cz

© Historický ústav AV ČR - http://www.hiu.cas.cz